Uslovi
Uslovi

Uslovi affiliate saradnje

Zloupotreba

Sexbooksrbija.com neće tolerisati nikakve pokušaje zloupotrebe affiliate sistema. Ukoliko se ustanovi da je izvršena zloupotreba, sexbooksrbija.com neće izvršiti isplatu i suspendovaće nalog saradniku koji je izvršio zloupotrebu.


Podaci

Ukoliko saradnik da netačne ili nepotpune informacije sexbooksrbija.com-u što se tiče identiteta, adrese ili drugih traženih informacija, sexbooksrbija.com ima pravo da suspenduje nalog saradnika i ne izvrši uplatu ostvarene affiliate zarade.


Prva isplata

Sexbooksrbija.com zadržava pravo da svim novim saradnicima isplati zaradu 60 dana nakon prve plaćene porudžbine koja je poručena preko saradnika. Na taj način se sexbooksrbija.com osigurava od eventualnih zloupotreba u smislu lažnih narudžbina i drugih zloupotreba.


Korišćenje spama

Najstrože je zabranjeno korišćenje spama u svrhe reklamiranja sexbooksrbija.com-a i usluga koje pruža. Puštanje masovnih e-mailova, IRC postovanja ili bilo koji drugi oblik spamovanja.


Oglašavanje

Saradnik je u potpunosti odgovoran za oglašavanje sexbooksrbija.com-a i odgovoran je za sve materijale koji se pojavljuju na sajtu na kome oglašava sexbooksrbija.com. Saradnik dobija spremne banere od sexbooksrbija.com i ne sme vršiti bilo kakve izmene. Nećemo tolerisati bilo kakvu vrstu obmane korisnika u smislu nejasnih ili nedovoljno objašnjenih reklama. Zabranjeno je korišćenje popup-ova u oglašavanju sexbooksrbija.com-a.


Poverljive informacije

Stupanjem u saradnju sa sexbooksrbija.com, saradnik se obavezuje da će čuvati ugled sexbooksrbija.com brand-a. Bilo kakve informacije i materijal koje saradnik dobije u bilo kom obliku (mail, telefon, ponude, materijali, razgovor i slično) se smatraju poverljivim za vreme zajedničke saradnje i godinu dana nakon prestanka saradnje (ukoliko doće do prestanka saradnje).